Biofood B.V.
Biofood B.V.
Hugo de Vriesweg 20
1331 AJ Almere
06-22233438 - bob@biofoodbv.nl
Glastuinbouw biologische (vrucht)groente

 
Over ons - Over ons

Biologische teelt van (vrucht)groente

BioFood BV is in juni 2017 gestart met het biologisch telen van (vrucht)groenten. Initiatiefnemers zijn Bob van der Voort en Marius van Vuren. Het bedrijf is SKAL en Global G.A.P. gecertificeerd. Er wordt samengewerkt met de Stichting Esenca Terra. Deze Stichting richt zich op de ontwikkeling van zaadvaste groente rassen.  Tevens wordt deelgenomen in de Vereniging Buitenvaart Duurzaam die zich richt op het stimuleren van duurzame voedselteelt en verduurzaming van het energiesysteem in het glastuinbouw gebied De Buitenvaart.

Snelle en verse toelevering van producten

Geproduceerd wordt voor de (Groot)handel. Flevoland vormt immers de achtertuin voor de Randstad en biedt uitstekende mogelijkheden voor snelle en verse toelevering van biologisch geteelde producten. Graag gaan we met u in gesprek over teelten, volumes, prijzen, verpakkingen, e.d. 

Neem direct contact op

Waarom BioFood?

  •  Al onze (vrucht) groenten worden biologisch geteeld
  •  Stimulering duurzame voedselteelt
  •  Verduurzaming van het energiesysteem
  •  Productie voor de (groot) handel

 

Bob van der Voort

Bob van der Voort is afkomstig uit een tuindersfamilie en is sinds 1986 gevestigd in Almere.

Duurzame tuinbouw

Bob heeft een passie voor de transitie naar duurzame tuinbouw. Hij heeft meer dan 40 jaar ervaring in het glastuinbouwvak. Eerst als bloemenkweker en sinds 2017 is hij actief in de dagelijkse leiding van BioFood.

 

Over ons - Bob van der Voort
Over ons - Marius van Vuren

Marius van Vuren

Marius van Vuren is afkomstig uit een veehouders-/akkerbouwfamilie waarvan de vader i.v.m. ruilverkaveling naar Zuidelijk Flevoland is verhuist.

Samenwerken

Marius heeft een passie voor samenwerken. Dat blijkt o.a. uit een langjarige betrokkenheid als voorzitter van het bestuur van de Rabobank Sliedrecht-Graafstroom, zijn samenwerking in een organisatieadviesmaatschap (SVO Consultants). Meer recent is hij actief in Windenergie, Fruitteelt, ICT, Internetmarketing, e.d..

Biologische gewasbescherming

Marius was ook enkele jaren terug betrokken als projectsecretaris bij de biologische gewasbescherming in de chrysantenteelt. Hierbij heeft hij kennis gemaakt met glastuinbouw en het belang van gewasbescherming met middelen van Natuurlijke Oorsprong.